Close

Subdivision & Blocks

Administrative Setup of Subdivision
Name of the Subdivision Officers Name Official Address Phone/Mobile Number
Jagdalpur Shri. G.R. Markam SDM , Jagdalpur Dist-Bastar  
Lohandiguda Smt. Madhuri Thakur SDM , Lohandiguda Dist-Bastar  
Tokapal Ms. Geeta Rayste SDM , Tokapal Dist-Bastar  
Administrative Setup
Name of the Block Officers Name Official Address Phone/Mobile Number
Jagdalpur Shri Y.K. Patel CEO, Janpad Panchayat, Jagdalpur  
Bastar Shri Jaybhan Singh Rathor CEO, Janpad Panchayat, Bastar  
Bakawand Shri Loknath Patel CEO, Janpad Panchayat, Bakawand  
Lohandiguda Shri Anil Tomre CEO, Janpad Panchayat, Lohandiguda  
Tokapal Shri Praveen Diwan CEO, Janpad Panchayat, Tokapal  
Bastanar Shri R.K. Kar CEO, Janpad Panchayat, Bastanar  
Darbha Shri Arun Kumar Verma CEO, Janpad Panchayat, Darbha