Close

Subdivision & Blocks

Administrative Setup of Subdivision
Name of the Subdivision Officers Name Official Address Phone/Mobile Number
Jagdalpur Shri. Om prakash Verma SDM , Jagdalpur Dist-Bastar  
Bastar Shri. Nand Kumar Chaubey SDM , Bastar Dist-Bastar  
Lohandiguda Shri. Sanjay Vishwakarma SDM , Lohandiguda Dist-Bastar  
Tokapal Ms. Astha Rajput SDM , Tokapal Dist-Bastar  
Administrative Setup
Name of the Block Officers Name Official Address Phone/Mobile Number
Jagdalpur Shri Gautam Chand Patil CEO, Janpad Panchayat, Jagdalpur  
Bastar Shri Jaibhan Singh Rathor CEO, Janpad Panchayat, Bastar  
Bakawand Shri Ravi Sao CEO, Janpad Panchayat, Bakawand  
Lohandiguda Shri Praveen Diwan CEO, Janpad Panchayat, Lohandiguda  
Tokapal Shri Rahul Rajjak CEO, Janpad Panchayat, Tokapal  
Bastanar Shri R.K. Kar CEO, Janpad Panchayat, Bastanar  
Darbha Shri. Subhrath Pradhan CEO, Janpad Panchayat, Darbha